Iszlám szótár


Szavak Meghatározások

Abdul-Muttalib Mohammed (béke legyen vele) nagyapja.

Abu Bakr Mohammed (béke legyen vele) legjobb barátja, az Iszlámot elsőként felvevők egyike, aki később az első kalifa lett.

Adzán Iszlám imárahívás

Ahl asz-Szunna wal-Dzsamáa A Szunna és a (iszlám) Közösség népe. Mohammed Próféta (béke legyen vele) következetes követőinek csoportja.

Áisa Mohammed (béke legyen vele) felesége, és Abu Bakr lánya.

Ája Koránbekezdés. A Korán 6236 bekezdésből áll. Másik jelentése: jel.

Al-Aszmá ul-Huszná Allah legkiválóbb (legszebb) nevei.

Ali Mohammed próféta (béke legyen vele) legkedvesebb unokaöccse, és veje, az első gyerek, ki felvette az Iszlámot.

Al-Hadzsar ul-Aszwad A Fekete kő a Kábában.

Allah Isten tulajdonneve

Allahu Akbar Allah (Isten) a legnagyobb

Amina Mohammed (béke legyen vele) anyja

Anszár Segítők – medinai muszlimok

Aszr (ima) A harmadik kötelező ima, ami abban az időintervallumban végezhető el, mikortól a testek önmagukkal megegyező árnyékot vetnek, addig míg a Nap el nem éri a horizontot.

Asz-Szelef usz-Szálih A szelef gyűjtőneve. Istenfélő elődeink.

Dzsanáza Temetési ima.

Dzsawarija bint Hárisz Mohammed (béke legyen vele) felesége.

Dzsibríl Gábriel arkangyal, aki az első kinyilatkoztatást hozta Mohammednek (béke legyen vele) Híra barlangjában.

Dzsilsza Az ima közbeni két leborulás közötti ülés.

Dzsizja A nem muszlimokra kirótt adó, akik a muszlimok védelmét élvezik az iszlám országban, ahol állampolgárként élnek, amellett, hogy nem terheli őket katonai szolgálat.

Doá-ul-Qunút A Witr ima utolsó meghajlása után mondott egyedi hangos fohász arab neve.

Eíd-ul-Adha Iszlám ünnep, ami Ibrahim (Ábrahám) próféta és fia Iszmaíl próféta (béke legyen velük) Isten iránti engedelmességének állít emléket.

Eíd-ul-Fitr A Ramadán havi böjtöt lezáró iszlám ünnep.

Fadzsr A hajnalhasadás – amikor az éjjel végét jelentő vékony világos csík megjelenik a látóhatáron.

Fadzsr ima Az első kötelező ima, amit a fadzsr és a surúq között kell elvégezni.

Faráid A Fard (kötelesség) többesszáma

Fatima Mohammed prófta (béke legyen vele) negyedik (legkisebbik) lánya, Allah legyen elégedett vele.

Ghazwa Csata amelyben maga Mohammed (béke legyen vele) vezette a muszlimokat.

Ghazwa (csata) Tabuknál Az utolsó nagy csata, amit a szent Próféta (béke legyen vele) vezetett.

Haddzs Zarándoklat az arábiai Mekkába – az Iszlám ötödik pillére – Dzúl Hiddzsa hónap tizedik napján.

Haddzsat ul-Wadá Búcsú zarándoklat. Mohammed (béke legyen vele) utolsó zarándoklata.

Hafsza Mohammed próféta (béke legyen vele) felesége.

Halima Szadijja Mohammed próféta (béke legyen vele) szoptató dajkája.

Hamza Mohammed próféta (béke legyen vele) anyai nagybátyja.

Ibrahim Mohammed próféta (béke legyen vele) második fia, Allah legyen eléggedett vele.

Hidzsra Kivándorlás Mekkából (Medinába).

Híra Barlang, ahol Mohammed (béke legyen vele) az első kinyilatkoztatást megkapta Allahtól.

Imám Az imát vezető személy.

Inná lillahi wa inná ilejhi rádzsiún Allahé vagyunk mindnyájan és Hozzá lesz a visszatérésünk.

Iqáma Az ima kezdetét jelző hangosan mondandó formula, az Adzán rövidített változata.

Isa (ima) Az ötödik és egyben utolsó kötelező ima, melyet az éj beállta és az éj közepe között lehet elvégezni.

Kába Az első istenimádati ház, amit valaha a Föld színén emeltek, hogy az Egyetlen és Egyedülálló Istent, Allahot szolgálják. Ibrahim és fia építette újjá, hogy Allahot imádják. Minden ima a kába irányába végzendő a Föld bármely pontjáról.

Kalima Az Iszlám hitvallás: „Nincs más isten Allahon kívül, és Mohammed Allah küldötte.”

Kalimat-us-Saháda (Kalima) Tanúságtétel az Iszlám hitet illetően.

Khadídzsa Mohammed első felesége, az Iszlámot elsőként felvevő emberek egyike.

Khuszúf Holdfogyatkozás, amely alatt egy sajátos imát végeznek a muszlimok.

Majmúna Mohammed (béke legyen vele) felesége.

Medína Mekka után a második legszentebb hely – város, ahol Mohammed próféta (béke legyen vele) Mekkából történt kivándorlása után letelepedett.

Maghrib Naplemente. Amikor a Nap eléri a látóhatárt, míg el nem tűnik mögötte.

Maghrib ima A negyedik kötelező ima, amit maghrib után, az éj beálltáig lehet imádkozni.

Makrúh Nem kedvelt, nem ildomos dolgok (ima közben).

Muadzin Müezzin, aki az Adzánnal hívja az embereket az imára.

Muhádzsirún A Mekkából kivándorlók.

Mohammed Az Iszlám szent prófétája – Allah áldása és békéje legyen rajta.

Musztahabb Ajánlott, ildomos dolgok (ima közben).

Nawáfil Opcionális, megtehető dolgok (ima közben).

Nikáh Házasság.

Nijja Szándék (pl. ima előtt).

Omár A második a négy khulefá-i-rásidín közül.

Omm Kelszúm Mohammed próféte (béke legyen vele) harmadik lánya, Allah legyen elégedett vele.

Omm Szeláma Mohammed próféta (béke legyen vele) felesége.

Qaszr Az imák rövidítése pl. utazáskor.

Qibla Imairány. Ima alkalmával ebbe az irányba fordulnak a muszlimok, amely a Föld bármely részén Mekka irányába mutat.

Qijám Állóhelyzet az imában.

Quba Egy hely, ahol a Qubá mecset található.

Quba mecset Az Iszlám első mecsete.

Rakát A Raka többesszáma.

Raka Egy teljes egység az imában, ami a meghajlásokra épül.

Ramadan Az Iszlám naptár egyik hónapjának a neve – Ramadán hónapjában kötelező böjtölni minden otthon tartózkodó és egészséges muszlimnak.

Rukú Meghajló testhelyzet az imában.

Ruqajja Mohammed próféta (béke legyen vele) második lánya, Allah legyen elégedett vele.

Szadaqa Adomány, jótékonyság.

Szadzsda A leborulás testhelyzete az imában.

Szafijja Mohammed (béke legyen vele) felesége

Szalá Ima.

Szalát ul-Zohr A déli ima.

Szalát ul-Hádzsa Szükség vagy nehézség idején imádkozott ima.

Szelmán Ul-Fárszi Mohammed próféta (béke legyen vele) kortársa, aki perzsiából (Irán) vándorolt ki.

Szaum Böjt. Különösen Ramadán hónapjában, ami az Iszlám egyik pillére.

Szahába A szahábik gyűjtőneve.

Szahábi Mohammed Próféta kortársa, akit látott a Próféta, muszlim lett, és muszlimként is halt meg.

Szauda Mohammed próféta (béke legyen vele) felesége

Szelef Előd. Mohammed Próféta (béke legyen vele) és a szahába nyomdokatiban járó istenfélő elődünk.

Szudzsúd (Sadzsda) A leborulás testhelyzete az imában.

Szunan A szunna többesszáma.

Szunna (Szunnat) Általánosságban Mohammed Próféta (béke legyen vele) útmutatása. Minden, amit mondott, tett, vagy jóváhagyott. Jelzőként bizonyos meghatározott dolgokra is mondják, amelyek az általános értelemben vett szunna részei. A vallás szunna része is egyaránt magábafoglal kötelező, és önkéntes elemeket.

Szunni (Szunnita) A szunna követője, az Ahl asz-Szunna wal-Dzsamáa tagja.

Szúra (Szúrah) A Kegyes Korán fejezete. A Koránban 114 szúra van.

Szutra Egy az imádkozó elé helyezett tárgy, amely az ima fizikai határait jelöli. Az ima elengedhetetlen kelléke. Szutra lehet földbe szúrt bot, fal, oszlop, stb. Ha nincs más egy porba húzott vonal is megteszi.

Tahaddzsud Az éjszaka utolsó részében imádkozott szorgalmi ima, amelyben rengeteg áldás van.

Táif Város, Mekkától kb. 60 km-re.

Tekbír Azt mondani, hogy Allahu akbar.

Tekbírat ul-Ihrám Az ima kezdetét jelentő tekbír.

Taravíh Ramadán éjjelein végzett különleges közösségi ima. A taravíh nem kötelező, de rengeteg előnnyel jár, különösen Ramadán utolsó tíz éjjelén.

Tasahhud Az imában ülve maradás kezdetekor mondott arab nyelvű fohász.

Thaur Egy barlag, ahol Mohammed Próféta (béke legyen vele) menedéket keresett Abu Bakrral miközben az őket üldöző mekkaiaktól Medinába menekültek.

Umm Habíba Mohammed próféta (béke legyen vele) felesége.

Umm ul-Múminín Az igazhívők anyja. Mohammed Próféta (béke legyen vele) feleségeinek tiszteletbeli megszólítása.

Umra (Umrat ul-Qada) A Haddzs időszak kivételével az év bármely időpontján végezhető kis zarándoklat.

Zaká (Zakát) Kötelező alamizsna a rászorulók javára.

Zakát ul-Fitr Az Eíd ul-Fitr alkalmával a rászorulók javára adott alamizsna.

Zéjd Mohammed próféta (béke legyen vele) felszabadított rabszolgája, fogadott fia, az Iszlámot elsőként elfogadók egyike.

Zéjneb Mohammed próféta (béke legyen vele) első lánya, Allah legyen elégedett vele.

Zéjneb bint Hajas Mohammed próféta (béke legyen vele) felesége.

Zéjneb bint Khazima Mohammed (béke legyen vele) felesége

Zuhr A második az öt kötelező ima közül.